Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno - wschodniej

17 września w naszej szkole została zaprezentowana wystawa przygotowana przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku: „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno - wschodniej’
Ekspozycja poświęcona została agresji Armii Czerwonej na Polskę w czasie II wojny światowej. Na planszach wystawienniczych zaprezentowano m.in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r., tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej, losy ochotników – obrońców Grodna, których symbolem stał się 13-letni Tadzio Jasiński, który zginął przywiązany do pancerza sowieckiego czołgu jako „żywa tarcza”, zajęcie Wilna.
Wystawa powstała na podstawie materiałów uzyskanych ze zbiorów prywatnych, z archiwów w Grodnie i Mińsku i jest elementem cyklu wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie, których celem jest przypomnienie ogromu tragizmu II Wojny Światowej.

Galeria FB