Technikum na 7 miejscu w Rankingu Perspektywy 2020!

Technikum w Węgorzewie na 7. miejscu w Rankingu Perspektywy 2020!

Na Szpitalnej stawia się wysoko poprzeczkę. Uczniowie technikum pracują na najwyższych obrotach, ale warto, bo świetnie zdają egzaminy zawodowe, nie mają problemów z maturą, a po zakończeniu szkoły są gotowi na kontynuację nauki na wyższych uczelniach lub rozpoczęcie kariery zawodowej.

7. miejsce i brązowy medal dla węgorzewskiego technikum!

Technikum w Węgorzewie od lat utrzymuje się w czołówce Rankingu Techników województwa warmińsko-mazurskiego. W roku 2020 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych zajęło wysokie 7. miejsce w tym prestiżowym rankingu. W Ogólnopolskim Rankingu wyniki edukacyjne osiągane w Technikum na Szpitalnej zapewniły szkole 373. miejsce (na 1728 sklasyfikowanych techników), co dało nam podium i brązowy medal, a tym samym prawo używania w 2020 roku i latach następnych honorowego tytułu „Brązowej” Szkoły 2020 oraz graficznego znaku jakości. Wysoka lokata szkoły możliwa była dzięki uzyskaniu przez naszych uczniów bardzo dobrych wyników na egzaminach maturalnych oraz zawodowych.

Przypomnijmy, że szkoła od 2012 roku nie schodzi z list rankingowych. W 2016 roku węgorzewskie technikum weszło do pierwszej dziesiątki najlepszych techników województwa, zdobywając 6. miejsce i brązowy medal w skali kraju. W roku 2017 zajęło miejsce 3. w warmińsko-mazurskim, w kraju zaś 156. co zapewniło szkole tytuł „Srebrnej’ Szkoły 2017. Wysokie miejsce węgorzewskiego technikum w Rankingu cieszy przede wszystkim uczniów, daje im poczucie dobrze dokonanego wyboru szkoły, pewność, że ta szkoła to początek ich drogi do sukcesów zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych. W wysokie pozycje rankingowe wpisane są jednakże nie tylko punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający z wysiłków uczniów, ale również z profesjonalnej pracy nauczycieli, współpracy całego grona pedagogicznego. Na wysoki poziom kształcenia w szkole składają się również działania władz lokalnych dbających o warunki pracy szkoły. 7. miejsce w Rankingu to z jednej strony wielka satysfakcja, ale z drugiej zobowiązanie dla wszystkich autorów tego sukcesu do dalszej wytężonej pracy, do utrzymania, a może nawet polepszenia wyniku z 2020 roku.

Ranking kopalnią wiedzy

4 lub 5 lat u progu dorosłości młodzi ludzie spędzają w szkole średniej. Dlatego też ważny jest właściwy wybór tej szkoły, odpowiedni do ambicji oraz predyspozycji nastolatka. Szkoła średnia to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Ranking to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, wyników na tle konkurencji. Ranking pokazuje te szkoły ponadpodstawowe, które kształcą najlepiej, szkoły, w których warto się uczyć. 

Coroczny Ranking Liceów i Techników Perspektywy zyskał nie tylko rangę i rozgłos, ale też, co ważniejsze, stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców i młodych ludzi. Wyniki Rankingu mają mianowicie ogromny wpływ na decyzje wielu uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.

Rankingowe kryteria

Od wprowadzenia stabilnego i sprawnego systemu egzaminów zewnętrznych głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji są wyniki egzaminów zewnętrznych. I tak, w rankingu technikum są brane pod uwagę wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych oraz egzaminów zawodowych w połączeniu oczywiście z kryterium opartym na sukcesach w olimpiadach. Daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te są uwzględnione z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły, a dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół, m.in. z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Warunek ten spełniło w 2020 roku 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników w skali kraju.
Dzięki Rankingowi Perspektywy, co roku powstaje szczegółowa i wiarygodna „mapa” polskich szkół średnich. Porównując kolejne edycje, można w sposób wiarygodny wyciągać wnioski na temat stanu polskiej edukacji, jak też konkretnej, interesującej nas szkoły.