Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie prowadzi badania na temat losów zawodowych Absolwentów. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Badania są anonimowe, a wyniki posłużą wyłącznie do opracowań statystycznych. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

1. Czy gdyby dzisiaj mógł/mogła Pan/i zadecydować o wyborze szkoły, to:

2. Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa?

3. Jaki typ zatrudnienia (status prawny) obowiązuje Pana(-ią) w aktualnej pracy?

inna forma

4. Gdzie aktualnie Pan(i) jest zatrudniona?

za granicą

5. W jakim sektorze gospodarki Pan(i) pracuje?

6. Jak Pan(i) znalazł(a) pracę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

inne

7. W jakim stopniu szkoła spełniła Pana(i) oczekiwania?

8. W jakim stopniu szkoła przygotowała Pana(-ią) do pracy?

9. Jak ocenia Pan/Pani zgodność wykonywanego zawodu z wykształceniem?

10. Jak ocenia Pan/i swoje zadowolenie z wykonywanej pracy?

11. Jaka jest przyczyna niepodjęcia przez Pana(-ią) pracy? (wypełniają osoby, które nie pracują)

innych powodów

12. Jakie są Pana(i) motywy podjęcia dalszego kształcenia? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

inne motywy

13. Gdzie Pan(i) kontynuuje naukę?

14. W jakim stopniu nasza szkoła przygotowała Pana(-ią) do dalszego kształcenia?

15. Jak ocenia Pan/i swoje zadowolenie z wyboru szkoły do której obecnie Pan/i uczęszcza?

16. Czy poleciłby/aby Pan/i naszą szkołę, kierunek/profil znajomym?

Metryczka

Płeć
Miejsce zamieszkania w czasie szkoły
Miejsce zamieszkania obecnie

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!