Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5
*Pole wymagane

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Wkrótce zostanie Pani/Pan Absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych. Chcielibyśmy pozostać w kontakcie. Moglibyśmy dowiedzieć się, w jakim stopniu przygotowaliśmy Panią/Pana do funkcjonowania na rynku pracy.

Niebawem zaprosimy Panią/Pana do wypełnienia anonimowej ankiety, aby dowiedzieć się, jak potoczyły się Pani/Pan losy po ukończeniu naszej szkoły. Jej wyniki pozwolą nam na doskonalenie oferty dydaktycznej

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych, abyśmy mogli się z Panią/Panem kontaktować potrzebujemy Pani/Pana zgody. W każdym momencie można tę zgodę odwołać, jak również ponownie jej udzielić poprzez wysłanie odpowiedniego krótkiego oświadczenia.

Imię *
Nazwisko *
Szkoła *
Telefon komórkowy *
Adres e-mail *

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., póz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie przez Zespól Szkół Zawodowych w Węgorzewie moich ww. danych osobowych w związku z realizacją badania „Monitorowanie losów absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie".

Wyrażam zgodę *