Rekrutacja 2019/2020 (po gimnazjum)

Informacja o planowanym o naborze na rok szkolny 2019/2020

 Podanie o przyjęcie do klasy I technikum lub szkoły branżowej 1 st.:

podanie_2019.doc     podanie_2019.pdf

 

 

Korzyści wyboru węgorzewskiego technikum (link)

 

ZASADY PUNKTACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:

1. Język polski - od 2 do 20 punktów

2. Matematyka - od 2 do 20 punktów

3. Język obcy - od 2 do 20 punktów

4. Geografia - od 2 do 20 punktów

Celujący: 18 punktów
Bardzo dobry: 17 punktów
Dobry: 14 punktów
Dostateczny: 8 punktów
Dopuszczający: 2 punkty
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Punkty za szczególne osiągnięcia w formie konkursów, turniejów i zawodów sportowych wg kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. od 1-10 punktów.  Maksymalnie 18 punktów za wszystkie osiągnięcia
Aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego zwłaszcza w formie wolontariatu 3 punkty
Maksymalna liczba punktów za oceny z czterech przedmiotów oraz  za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 100 p.

Punktacja za wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu zakresów:

1. Język polski – wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

2. Historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

3. Matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

4. Przedmioty przyrodnicze - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów.

5. Język obcy poziom podstawowy - wynik procentowy mnożony przez 0,2 – maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego: 100 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji: 200 punktów