Rekrutacja 2021/2022

Podanie do szkoły (PDF)

Podanie do szkoły (DOC)


Zawody oraz specjalizacje w Technikum w Węgorzewie


Zawód: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos/j.angielski
Specjalizacje:

 • Animacja czasu wolnego (NOWOŚĆ!)
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: animacja czasu wolnego;

Zawód: TECHNIK INFORMATYK (zawód politechniczny)
Przedmioty rozszerzone (2 przedm. zależnie od spec.): matematyka, geografia, informatyka
Specjalizacje:

 • Programowanie gier komputerowych
  przedmiot profilowy zawodowy: podstawy tworzenia gier komputerowych; grafika komputerowa 2D i 3D;

Szkoła prowadzi certyfikowaną Akademię CISCO:
- IT Essentials,
- CCNA Routing and Switching


Zawód: TECHNIK REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos
Specjalizacje:

 • Fotografia i grafika komputerowa
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i grafika komputerowa;

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos
Specjalizacje:

 • Fotografia i wizualizacja w handlu (NOWOŚĆ!)
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i wizualizacja w handlu;

Zawód: TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos
Specjalizacje:

 • Bankowość i finanse (NOWOŚĆ!)
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: bankowość i finanse;

UWAGA:
W każdej specjalizacji w danym zawodzie wyszczególniono przedmiot zawodowy związany z daną specjalizacją, który będzie występował na świadectwie ukończenia szkoły. Uczniowie wybierając daną specjalizację, nabędą dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania danego zawodu.


 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Węgorzewie

Klasa wielozawodowa w zawodach występujących w szkolnej klasyfikacji zawodów m.in.: sprzedawca, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, elektryk, elektromechanik, elektronik, NOWOŚĆMonter jachtów i łodzi (dawniej szkutnik)

Kandydat/rodzic kandydata samodzielnie poszukuje pracodawcy, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, jako młodociany pracownik. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest przedstawienie umowy o pracę lub pisemnego zobowiązania pracodawcy do podpisania umowy.

Pracodawca musi mieć uprawnienia do kształcenia zawodowego w danym zawodzie.


 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Technikum w Węgorzewie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie

rekrutacja


REGULAMIN REKRUTACJI 2021/2022