Rekrutacja 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do szkoły (Doc)

Wniosek o przyjęcie do szkoły (Pdf)

Regulamin rekrutacji


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie

ogłasza plan naboru na rok szkolny 2022/2023

do technikum oraz branżowej szkoły 1-go stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

TECHNIKUM (5-letnie) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oddział A:

Gr. 1      - Technik informatyk

Gr. 2      - Technik ekonomista

Oddział B:

Gr. 1      - Technik handlowiec

Gr. 2      - Technik reklamy

Oddział A:     

            Klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa w zawodach występujących w szkolnej klasyfikacji zawodów m.in.: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, kucharz, fryzjer, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, elektryk, elektromechanik, elektronik,

Kandydat/rodzic kandydata samodzielnie poszukuje pracodawcy, u którego będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, jako młodociany pracownik. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest przedstawienie umowy o pracę lub pisemnego zobowiązania pracodawcy do podpisania umowy.

Pracodawca musi mieć uprawnienia do kształcenia zawodowego w danym zawodzie.

UWAGA: W zależności o liczby złożonych podań na poszczególne zawody dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość innego układu grup w poszczególnych oddziałach lub tworzenie oddziałów jednolitych zawodowo.

TECHNIKUM

Zawód: TECHNIK INFORMATYK
(zawód politechniczny)

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Specjalizacja:

 • Programowanie gier komputerowych
  przedmiot profilowy zawodowy: podstawy tworzenia gier komputerowych; grafika komputerowa 2D i 3D


Szkoła prowadzi certyfikowaną Akademię CISCO:
-
IT Essentials,
- CCNA Routing and Switching

Zawód: TECHNIK REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: geografia

Specjalizacja:

 • Fotografia i grafika komputerowa
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i grafika komputerowa

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmiot rozszerzony: geografia

Specjalizacja:

 • Fotografia i marketing w handlu (NOWOŚĆ!)
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i wizualizacja w handlu

Zawód: TECHNIK EKONOMISTA

Przedmiot rozszerzony: geografia

Specjalizacja:

 • Bankowość i finanse (NOWOŚĆ!)
  specjalizacyjny przedmiot zawodowy: bankowość i finanse

UWAGA:

-       W każdej specjalizacji w danym zawodzie wyszczególniono przedmiot zawodowy związany z daną specjalizacją, który będzie występował na świadectwie ukończenia szkoły. Uczniowie w ramach danej specjalizacji nabędą dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania danego zawodu.

terminy