Szkoła Zawodowa

TagZSZ

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie jest szkołą z wieloletnimi tradycjami. Daje wiedzę ogólną, możliwość zdobycia zawodu oraz doświadczenia zawodowego.
 2. Nauka w Zasadniczej Szkoły Zawodowej trwa 3 lata.
 3. W trakcie nauki uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w nauczanym zawodzie.
 4. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej osiągają wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych.
 5. Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest podpisanie umowy o pracę z pracodawcą, u którego zamierzasz odbywać praktykę jako pracownik młodociany.
 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Węgorzewie kształci uczniów w następujących zawodach:
 • SPRZEDAWCA
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ŚLUSARZ
 • PIEKARZ
 • KUCHARZ
 • FRYZJER
 • STOLARZ
 • ELEKTRYK
 • MURARZ-TYNKARZ
 • ..I WIELU INNYCH
 1. W czasie trwania praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie (brutto — dane wg II kwartału 2015r.):
 • I rok nauki nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia —157,71 zł
 • II rok nauki nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia —197,13 zł
 • III rok nauki nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia —236,56 zł
 1. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej może uzupełnić wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych rozpoczynając naukę od klasy drugiej.
 2. Gimnazjalisto, jeśli nie będziesz zadowolony z wyuczonego zawodu, możesz go zmienić, podejmując naukę w innej kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych wybranego przez Ciebie zawodu.

W naszej szkole panuje miła atmosfera, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zaś uczniów traktuje się życzliwie i po partnersku.