Szkoły dla Dorosłych

 Bezpłatne Licea i Szkoły Policealne to największa i najlepsza inwestycja we własną przyszłość. W naszych szkołach możesz uzupełnić wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z wielu zawodów, których nauczanie prowadzimy w Węgorzewie. Jeśli masz już maturę, lub zdobędziesz ją u nas, możesz kontynuować naukę w Naszej Szkole Policealnej.

Liceum dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.

Szkoła policealna

Zgłoś się do sekretariatu naszej szkoły i zapisz się już dziś lub wypełnij formularz on-line. Szkoły policealne umożliwiają obecnie zdobycie kwalifikacji w różnych zawodach. Nauka w szkołach policealnych trwa 2 lata i jest bezpłatna.

 

Druk podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 


 

Harmonogram egzaminów dla klasy 3 LO 

 

Terminarz konsultacji na semestr 2-gi roku szkolnego 2016/2017

 Plan zajęć na  2-gi semestr roku szkolnego 2016/2017 w LOdD oraz SP (kwiecień - maj - czerwiec)