Bezpieczeństwo wewnętrzne i informatyka śledcza

Planujesz w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnych? Chcesz być poszukiwanym na rynku pracy specjalistą, rozumiejącym współczesne otoczenie informacyjne oraz cyberprzestrzeń – ta specjalność jest dla Ciebie!

  • będziesz pożądanym pracownikiem, orientującym się w budowaniu struktur, umożliwiających zabezpieczenie sieci przed atakami hakerów;
  • zdobędziesz kompetencje z polityki bezpieczeństwa informacji i będziesz potrafił poruszać się w różnych obszarach działań z zakresu ochrony danych w systemie - logika, technika i kryptografia;
  • poznasz typowe zagrożenia, z jakimi możesz się spotkać w cyberprzestrzeni oraz sposoby zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych.

Informatyka śledcza to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku zdominowanego przez elektroniczny obieg dokumentów i wzrost liczby przestępstw popełnianych z użyciem cyfrowych nośników informacji. Jako pierwsi w Węgorzewie dostarczymy uczniom praktyczną i teoretyczną wiedzę z pogranicza informatyki i prawa.

Korzyści

Nabędziesz wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, tj. prawa, odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Po ukończeniu kierunku uczniowie będą przygotowani do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji.

Będziesz mógł pracować w działach bezpieczeństwa firm i przedsiębiorstw, oraz jako ekspert IT wyspecjalizowany w dziedzinie informatyki śledczej.

Wiedza o wykrywaniu przestępstw będzie doskonałym uzupełnieniem kompetencji zawodowych.

 

Nasza szkoła współpracuje z 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii w realizacji innowacyjnych programów nauczania. Jednostka zapewnia wsparcie merytoryczne i logistyczne dla przedsięwzięć Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, udostępnia nam budynki i sprzęt wojskowy.

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie kształci w zawodach pożądanych u kandydatów na żołnierzy zawodowych. Wielu naszych absolwentów pracuje dziś w wojsku, policji, straży pożarnej i straży granicznej. Zapraszamy wszystkich chętnych przeżyć niezwykłą przygodę.