Robotyka

TagRobotyka

Czy jesteś gotowy na czwartą rewolucję przemysłową?

Po epoce maszyn parowych, produkcji masowej nadszedł czas na zmiany. Weź udział w rewolucji, wizja przemysłu 4.0 w Polsce przewiduje dalszą cyfryzację, automatyzację i wykorzystanie  współpracy  między ludźmi a robotami.

My cię przygotujemy!!!

W okresie niezwykle dynamicznych przemian, zapamiętywanie formułek oraz recytowanie faktów nic już nie daje. Obecnie najważniejszymi umiejętnościami są m.in otwartość umysłu oraz elastyczność. Robotyka daje możliwość rozwijania umiejętności XXI wieku w obszernym i niezwykle ciekawym świecie robotów.

Tylko w Węgorzewskim Technikum

LEGO Mindstorms EV3 - wyjątkowa seria robotów edukacyjnych, która łączy markowe klocki LEGO z czujnikami, silnikami i komputerem pozwalającym na programowanie robotów.

Robotyka to połączenie mechaniki, elektroniki, programowania i informatyki.

Robotyka stwarza szansę nie tylko uczłowieczenia maszyn, ale również zmienia sposób myślenia i podejścia do zagadnień techniki i co najważniejsze do nauczania nowych technologii i podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności.

W wyniku kształcenia na kierunku będziesz umieć między innymi:

 • czytać, analizować i opracowywać dokumentację techniczną urządzeń i systemów komputerowych;
 • dobierać materiały i narzędzia do montażu oraz obsługi robotów i systemów komputerowych;
 • dobierać i montować zespoły, podzespoły oraz elementy robotów i systemów komputerowych;
 • sprawdzać poprawność działania elementów, podzespołów, modułów robotów i systemów komputerowych;
 • instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy robotów i systemów komputerowych;
 • montować i demontować roboty i systemy komputerowe;

Już obecnie produkty zrobotyzowane otaczają nas coraz szerzej nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym: od sprzętu medialnego, komputerowego i gospodarstwa domowego rozpoczynając, a na nowoczesnej inżynierii medycznej, obrabiarkowej, mechatronicznej i transportowej kończąc.

Przedmiotem zastosowań robotyki jest między innymi wytwarzanie:

 • układów sterowania pojazdami
 • nowoczesnych zabawek
 • urządzeń powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej
 • urządzeń automatyki i robotyki, w tym robotów przemysłowych
 • obrabiarek sterowanych numerycznie
 • aparatury medycznej

Lego Mindstorms EV3® - mimo, że wyglądają jak zabawki to jednak wyjątkowa seria, która łączy markowe klocki Lego® z czujnikami elektronicznymi, serwomotorami i komputerem pozwalającym na programowanie robotów i układów automatyki. Zestaw został zoptymalizowany do zajęć w szkole by uczyć i bawić.

Pracując z EV3 uczniowie i studenci są zachęcani do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji.