Technik Obsługi Turystycznej

temp tot

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Marketing usług turystycznych
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy w turystyce

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • Obsługa turystyczna
 • Elementy rachunkowości w turystyce
 • Informacja turystyczna
 • Obługa informatyczna w turystyce

Praktyki zawodowe: w klasach 1-3 po 4 tygodnie (hotele, pensjonaty, informacja turyst., biura i agencje turyst.)

Przedmioty ogólne w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • język angielski

Pożądane predyspozycje i cechy charakteru:

 • kreatywność
 • komunikatywność
 • odporność emocjonalna
 • cierpliwoś
 • zdolności organizacyjne

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki
 • ośrodki wczasowe
 • biura organizatorów kongresów i konferencji

Główne zadania zawodowe:

 • organizowanie działalności turystycznej
 • organizowanie imprez i usług turystycznych
 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczanie imprez i usług turystycznych

Nauczysz się m.in.: ustalać, koordynować i nadzorować realizację obsługi turystycznej (np. koordynować pracę pilotów i przewodników), planować trasy podróży i dokonywać rezerwację w hotelach dla klientów (obsługiwać programy rezerwacyjne), sprawnie organizować i sprzedawać pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe; urzeczywistniać marzenia wyjazdowe.