Technik Organizacji Turystyki

Przedmiot rozszerzony: geografia
Specjalizacje: Animacja czasu wolnego NOWOŚĆ!
Dwutygodniowe praktyki zawodowe za granicą.

To zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Ziemia węgorzewska i jej okolice są atrakcyjnym miejscem wypoczynku co wpływa na wzrost zapotrzebowania na zawodowców w dziedzinie turystyki.
Kształcimy kadrę, która profesjonalnie zaplanuje i zorganizuje wypoczynek w kraju i za granicą.

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki
 • fundacje i stowarzyszenia związane z branżą turystyczną
 • biura organizacji kongresów i konferencji

Kwalifikacje i przykładowe przedmioty:

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • Podstawy turystyki
 • Programowanie imprez i dobór usług turystycznych
 • Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • Rezerwacja usług i imprez turystycznych
 • Język obcy zawodowy

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • Podstawy turystyki
 • Organizowanie informacji turystycznej
 • Sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • Realizacja imprez i usług turystycznych
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

camping