Zamówienie na usługi hotelarsko-gastronomiczne nr 1 (Erasmus+)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

nazwa zamówienia – świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej organizowanej w ramach projektu: nr 2020-1-PL01-KA102-078977 pt. „Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna droga˛ na europejski rynek pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja.

 

ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja zamówienia (pdf) (data utworzenia dokumentu 15.12.2020r.)

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2020
Data wprowadzenia dokumentu: 15 grudnia 2020 godz. 16:01
Dokument wprowadzony przez: Ireneusz Szepietowski
 
INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH OFERT (data utworzenia dokumentu 23.12.2020 godz. 16:20)
PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT (data utworzenia dokumentu 23.12.2020 godz. 16:20)