Akcja Bohater ON

Tak jak w ubiegłym roku w naszej szkole jest przeprowadzana akcja pisania kartek, laurek i listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego w ramach akcji Bohater ON. Życzenia są skierowane do poszczególnych Powstańców. Akcja ta ma za zadanie przybliżyć uczniom heroizm osób, które podjęły próbę wyzwolenia Warszawy z okupacji niemieckiej w 1944 roku.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.