Dla uczniów i rodziców

Listy podręczników na rok szkolny 2017/2018:

 Technikum:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018 wygenerowana przez program Librus (dokument PDF)

Link do listy podręczników w systemie Librus na rok szkolny 2017/2018

 

Terminarz roku szkolnego 2016/2017

Data  
01.09.2016r.* Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
01.09.2016r. Ostateczny termin składania Przedmiotowych Systemów Oceniania
07.09.2016r. Ostateczny termin złożenia pisemnej deklaracji dla uczniów
i słuchaczy, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej

14 września 2016r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna

15 września 2016r.

godz., 16.00 *

Spotkania wychowawców z rodzicami
30.09.2016r. Ostateczny termin składania planów dydaktycznych
30.09.2016r. Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych
Wrzesień 2016r. * Ślubowanie klas pierwszych
Wrzesień/październik 2016r. * Badania na wejściu klasy pierwsze (oraz pozostałe) według harmonogramu zespołów przedmiotowych
Październik 2016r. Praktyka zawodowa klasy 3 TOR
Od 04 listopada do 02 grudnia 2016r.* Praktyka zawodowa klasy 3TI
13.10.2016r. Uroczystości powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
Listopad 2016r. * Próbne egzaminy zawodowe i maturalne (według ustalonego harmonogramu)
11.11.2016r. Święto Niepodległości

21 grudnia 2016r.

godz., 16.00 *

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
23 - 31 grudnia 2016r. Świąteczna przerwa zimowa
31 grudnia 2016r. Ostateczny termin składania deklaracji o specjalnych warunkach egzaminu
20.01.2017r. Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji wiosennej
Styczeń 2016r. Próbne egzaminy zawodowe  i maturalne (według ustalonego harmonogramu)
Według harmonogramu Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy szkół dla dorosłych do egzaminiów
Zgodnie z haromonogramem Egzaminy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz
w Szkole Policealnej
od 12 stycznia 2017r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
12.01.2017r. Wystawienie ocen semestralnych w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej
Od 16 stycznia
do 23 lutego 2017r.
Etap praktyczny egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

19.01.2017r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna Klasyfikacja uczniów za I semestr
  Studniówka
23.01.2017r. - 05.02.2017r. Ferie Zimowe
07 lutego 2015r. Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

09.02.2017r.

godz., 15.15

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

14 lutego 2017r.,

godz., 16.00 *

Podsumowanie I semestru – spotkania wychowawców klas

z rodzicami

marzec 2016r.

Próbne egzaminy maturalne i  zawodowe (zgodnie z

harmonogramem)

03.03.2017r. Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
21.03.2017r. * DNI OTWARTE SZKOŁY

20 marca 2017r.,

godz., 16.00 *

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych
o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
Według harmonogramu Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy klasy 3 LOdD do sesji egzaminacyjnej
13-18 kwietnia 2017r. Wiosenna przerwa świąteczna
Według harmonogramu Egzaminy dla klasy 3 LOdD

23.04.2017r.

1. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

2. Rozpoczęcie procedur podwyższania oceny końcoworocznej

20-21.04.2017r. Sprawdziany na podwyższenie ocen w klasach maturalnych
26.04.2017r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych (4TI, 4TH/TOR oraz 3LOdD)
28.04.2017r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych

01.05.2017r.

03.05.2017r.

Święto Pracy,

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

Od 4 maja 2017r. Egzaminy maturalne w klasach 4 Technikum oraz w klasie 3 LOdD
30 maja 2017r.
godz., 16.00 *

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych dla klas Tech. i ZSZ

(spotkanie rodziców z wychowawcami klas)

Według harmonogramu Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy szkół dla dorosłych do sesji egzaminacyjnej  2LOdD, 2SP
Według harmonogramu Egzaminy w klasach 2 LOdD, 2SP

Od 16 czerwca

do 8 lipca 2017r.

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
14.06.2017r., Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych oraz rozpoczęcie procedur podwyższania ocen dla uczniów ZSZ
i Technikum
15.06.2017r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
20 czerwca 2017r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
19-20.06.2017r. Procedury podwyższania ocen końcoworocznych
21.06.2016r. Rada klasyfikacyjna dla uczniów Techn., ZSZ, LOdD, SP
23.06.2017r. *

Zakończenie roku szkolnego  dla uczniów

Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

od 24 lipca do

31 sierpnia 2016r.

Ferie letnie
30.08.2016r. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2016/2017

 

Ubezpieczenie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia towarzystwa Gothaer