Dla uczniów i rodziców

Listy podręczników na rok szkolny 2017/2018:

 Technikum:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018 wygenerowana przez program Librus (dokument PDF)

Link do listy podręczników w systemie Librus na rok szkolny 2017/2018

 

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

Data  
04.09.2017r.* Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
04.09.2017r. Ostateczny termin składania Przedmiotowych Systemów Oceniania
09.09.2017r. Ostateczny termin złożenia pisemnej deklaracji dla uczniów
i słuchaczy, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej

14 września 2017r. godz., 16.00 *

Spotkania wychowawców z rodzicami

15 września 2017r. godz., 15.15

Rada Pedagogiczna
15.09.2017r. Ostateczny termin składania wykazu tematów realizowanych na poszczególnych przedmiotach
29.09.2017r. Ostateczny termin składania planów dydaktycznych
29.09.2017r. Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych
Wrzesień 2017r. * Ślubowanie klas pierwszych
Wrzesień/październik 2017r. * Badania na wejściu klasy pierwsze (oraz pozostałe) według harmonogramu zespołów przedmiotowych
Październik 2017r. Praktyka zawodowa klasy 3 TOR
Listopad 2017r. Praktyka zawodowa klasy 3 TI
13.10.2017r. Uroczystości powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
Listopad 2017r. * Próbne egzaminy zawodowe i maturalne (według ustalonego harmonogramu)
11.11.2017r. Święto Niepodległości

21 grudnia 2017r. godz., 16.00 *

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
23 - 31 grudnia 2017r. Świąteczna przerwa zimowa
31 grudnia 2017r. Ostateczny termin składania deklaracji o specjalnych warunkach egzaminu
Styczeń 2018r. Próbne egzaminy zawodowe  i maturalne (według ustalonego harmonogramu)
Według harmonogramu Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy szkół dla dorosłych do egzaminiów
Zgodnie z haromonogramem Egzaminy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
11 stycznia 2018r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
11.01.2018r. Wystawienie ocen semestralnych w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej
Od 12 stycznia
do 17 lutego 2018r.
Etap praktyczny egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

18.01.2018r. godz., 15.15

Rada Pedagogiczna Klasyfikacja uczniów za I semestr
19.01.2018r. Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji wiosennej
21.01.2018r. Studniówka
22.01.2018r. - 04.02.2018r. Ferie Zimowe
07 lutego 2018r. Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

08.02.2018r. godz., 15.15

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

15 lutego 2018r., godz., 16.00 *

Podsumowanie I semestru – spotkania wychowawców klasz rodzicami

marzec 2018r.

Próbne egzaminy maturalne i  zawodowe (zgodnie zharmonogramem)

21.03.2018r. * DNI OTWARTE SZKOŁY

22 marca 2018r., godz., 16.00 *

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych
o grożących ocenach niedostatecznych (spotkania wychowawców z rodzicami)
Według harmonogramu Rada Pedagogiczna dopuszczająca słuchaczy klasy 3 LOdD do sesji egzaminacyjnej
29 marca-03 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
Według harmonogramu Egzaminy dla klasy 3 LOdD

18.04.2018r.

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych
19-20.04.2018r. Procedury podwyższania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
25.04.2018r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych (4TI, 4TE/TOR oraz 3LOdD)
27.04.2018r. Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych

01.05.2018r.

03.05.2018r.

Święto Pracy,

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

Od 4 maja 2018r. Egzaminy maturalne w klasach 4 Technikum oraz w klasie 3 LOdD
22 maja 2018r.
godz., 16.00 *
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych dla klas Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej (spotkanie rodziców z wychowawcami klas)
31.05.2018r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
13.06.2018r., Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych dla uczniów  Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej
19 czerwca 2018r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Od 22 czerwca do 4 lipca 2018r. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
18-19.06.2018r. Procedury podwyższania ocen końcoworocznych
20.06.2018r. Rada klasyfikacyjna dla uczniów Techn, ZSZ, SB
22.06.2018r. * Zakończenie roku szkolnego  dla uczniów Technikum,  Zasadniczej Szkoły Zawodowej, SB

od 23 lipca do 31 sierpnia 2018r.

Ferie letnie
30.08.2018r. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2017/2018

*)         - wydarzenie i czynności, których wykonanie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -  WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245).

Lp. Dzień wolny Dzień tygodnia  
13 października 201r. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia 2018r. Poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02 maja 2018r. Środa Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04 maja 2018. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07 maja 2018. Poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01 czerwca 2018r. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2017r.

Ubezpieczenie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia towarzystwa Gothaer