Dla uczniów i rodziców


Listy podręczników na rok szkolny 2018/2019:

 Technikum:

Branżowa Szkoła I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:


Terminarz roku szkolnego 2017/2018

Data  

od 23 lipca do 31 sierpnia 2018r.

Ferie letnie
21.08.2018r. godz. 8:45 Egzamin poprawkowy maturalny
27-28.08.2018r
godz. 8:00
Egzaminy poprawkowe
30.08.2018r. godz. 10:00 Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018

*)         - wydarzenie i czynności, których wykonanie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -  WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245).

Lp. Dzień wolny Dzień tygodnia  
13 października 201r. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia 2018r. Poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02 maja 2018r. Środa Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04 maja 2018. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07 maja 2018. Poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01 czerwca 2018r. Piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2017r.


Ubezpieczenie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia towarzystwa Gothaer