Dla uczniów i rodziców

Procedury - sytuacja kryzysowe

Program wychowawczo-profilaktyczny - Tekst (cz.1)

Program wychowawczo-profilaktyczny - tabela (cz.2) 

 

Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii

 


Listy podręczników na rok szkolny 2023/2024:

Technikum

Szkoła branżowa


Terminarz roku szkolnego

*

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -  WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna :  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245).

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu .... września 2023 r.


Ubezpieczenie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia towarzystwa ..................