Technikum

Oferujemy kilka specjalizacji nauczania w ramach zawodów:

 • technik informatyk - robotyka
 • technik informatyk - tworzenie gier komputerowych
 • technik ekonomista - ekonomia menadżerska
 • technik ekonomista - e-Biznes
 • technik organizacji reklamy - fotografia i grafika komputerowa
 • technik handlowiec - logistyka w handlu
 • technik handlowiec - menadżer w handlu
 • technik organizacji turystyki - marketing i zarządzanie w turystyce
 • technik organizacji turystyki - turystyka międzynarodowa

Kilka naszych mocnych stron:

 • bardzo wysoka zdawalność matury (jedna z najwyzszych w województwie) o kilkanaście procent wyższa od zdawalności w województwie,
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (jedna z najwyzszych w województwie), w przypadku niektórych kwalifikacji i zawodów wynosząca 100%,
 • wysokie noty szkoły w rankingach szkół
 • wysoki poziom nauczania
 • przedmioty zawodowe związane z danym profilem zawodu
 • atrakcyjna oferta edukacyjna (tworzenie nowy profili), modyfikowanie kierunków w zależności do potrzeb ucznia
 • znakomicie wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • prowadzimy zajęcia metodami aktywizującymi z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
 • traktowanie każdego młodego człowieka indywidualnie przez pracę w małych zespołach klasowych,
 • nauka dwóch języków obcych,
 • w każdym zawodzie nauka języka obcego zawodowego
 • proponujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych wychowanków (np. Filmowy Klub Dyskusyjny, zajęcia artystyczne, kółko informatyczne),
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranych przedmiotów,
 • dobrze zaopatrzone zaplecze informatyczne,
 • przede wszystkim jako szkoła stawiamy na dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań.