Technikum

MYŚLIMY PRZYSZŁOŚCIOWO, KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

TECHNIK INFORMATYK - (zawód politechniczny)

Przedmiot rozszerzony: matematyka
Specjalizacja:

 • Programowanie gier komputerowych - przedmiot profilowy zawodowy: podstawy tworzenia gier komputerowych; grafika komputerowa 2D i 3D;
 • Praktyki zawodowe za granicą!

TECHNIK REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: geografia
Specjalizacja:

 • Fotografia i grafika komputerowa - specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i grafika komputerowa;
 • Praktyki zawodowe za granicą!

TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmiot rozszerzony: geografia
Specjalizacja:

 • Fotografia i marketing w handlu (NOWOŚĆ!) - specjalizacyjny przedmiot zawodowy: fotografia i marketing w handlu;
 • Praktyki zawodowe za granicą!

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmiot rozszerzony: geografia
Specjalizacja:

 • Bankowość i finanse (NOWOŚĆ!) - specjalizacyjny przedmiot zawodowy: bankowość i finanse;
 • Praktyki zawodowe za granicą!

Korzyści (niektóre) z wyboru nauki w węgorzewskim technikum:

 • Uzyskujesz wykształcenie średnie jak po liceum ogólnokształcącym, co umożliwia kształcenie na wybranym kierunku studiów.
 • Zdobywasz 2 odrębne kwalifikacje zawodowe potwierdzone państwowym dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
 • Zdobywasz prawdziwy zawód (nie profil nauczania) potwierdzony państwowym dyplomem, oraz suplement w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim uznawanym w krajach UE.
 • Kończąc szkołę posiadasz 4 dokumenty państwowe potwierdzające twoje kwalifikacje tj. wiadomości i umiejętności (świadectwo maturalne, 2 dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom zawodowy np. Technika).
 • W wybranej specjalizacji w danym zawodzie zdobywasz dodatkowe umiejętności i wiadomości wykraczające poza program nauczania w tym zawodzie (przydatne na wielu kierunkach studiów). Przedmiot specjalizacyjny występuje na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Nabierasz doświadczenia zawodowego poprzez odbycie miesięcznych (2-miesięcznych w technikum na podbudowie szkoły podstawowej) praktyk zawodowych (odbywają się w trakcie roku szkolnego).
 • Uczysz się języka obcego zawodowego (w dzisiejszych czasach znajomość języka zawodowego wymagana jest przez pracodawców)
 • Masz szansę na realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych za granicą

W związku z licznymi nieporozumieniami dotyczącymi różnic między profilem/ kierunkiem kształcenia a zawodem, chcemy poinformować, że w świetle obowiązującego prawa oświatowego wyłącznie Technikum oraz Branżowa Szkoła I° oraz II° dają możliwość zdobycia zawodu przez absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów potwierdzonych dyplomem zawodowym.