Technik Informatyk

Kandydatom do szkoły proponujemy trzy specjalizacje w zawodzie 
technik informatyk

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie Technik Informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

TI

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe,
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 • język angielski zawodowy

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • administracje sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • administracja bazami danych,
 • programowanie aplikacji internetowych

Przedmioty zawodowe w kształceniu specjalizacji (zależnie od specjalizacji):

 • podstawy programowania mikrorobotów, podstawy miernictwa i elektroniki,

lub

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych, odzyskiwanie i ochrona danych,

lub

 • podstawy tworzenia gier komputerowych, grafika komputerowa 2D i 3D

 

Zdobyta u nas wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa,
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, obiekty wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • weźmiesz udział w szkoleniach przygotowujących do zdobycia dodatkowych certyfikatów np. CISCO©,
 • odbędziesz ciekawe praktyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska administratora, projektanta, programisty),
 • uczymy we własnych salach komputerowych,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • masz możliwość skorzystania z usług doradztwa zawodowego, które pomoże Ci w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy.