Technik Informatyk

Przedmiot rozszerzony: matematyka
Specjalizacja: Programowanie gier komputerowych
Dwutygodniowe praktyki zawodowe za granicą.

Technik Informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  • Administrować systemami operacyjnymi.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  • Programować;
  • Grafiki komputerowej;
  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Szkoła prowadzi Akademię CISCO: IT Essentials, CCNA Routing and Switching.

informatyk