Regulaminy, statuty i deklaracje

Prawa i obowiązki uczniaNagrody i karyKodeks Etyki Ucznia ZSZ

 

Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (zmiany uchw. 12.10.2022r.)

Statut Technikum w Węgorzewie (zmiany uchw. 18.01.2023r.)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie (zmiany uchw. 18.01.2023r.)

Statut Szkoły Policealnej nr 2 w Węgorzewie (uchw. 26.11.2019r.)

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgorzewie (uchw. 26.11.2019r.)

 

 Zasady ustalania oceny zachowania (wyciąg ze statutów szkół)

Procedury - sytuacja kryzysowe

Program wychowawczo-profilaktyczny - Tekst (cz.1)

Program wychowawczo-profilaktyczny - tabela (cz.2)

 

Standardy ochrony małoletnich w ZSZ

Deklaracja dostępności


Zmiana zapisów w statutach szkół i regulaminie oceny zachowania

Wersje Statutów aktualne do 17.01.2023r:

Statut Technikum w Węgorzewie (zmiany uchw. 12.10.2022r.)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie (zmiany uchw. 12.10.2022r.)

Wersje Statutów aktualne do 31.10.2022r:

Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (uchw. 26.11.2019r.)

Statut Technikum w Węgorzewie (zmiany uchw. 31.08.2021r.)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie (zmiany uchw. 31.08.2021r.)

Wersje Statutów aktualne do 31.08.2021r:

Statut Technikum w Węgorzewie (uchw. 26.11.2019r.)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie (uchw. 26.11.2019r.)

Wersje Statutów aktualne do 26.11.2019r:

Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (uchw. 30.11.2017r.)

Statut Technikum w Węgorzewie (uchw. 30.11.2017r.)

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Węgorzewie (uchw. 30.11.2017r.)

Statut Szkoły Policealnej nr 2 w Węgorzewie (uchw. 30.11.2017r.)

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgorzewie

 

Kodeks Etyki Ucznia ZSZ: (dokument pdf)

Kodeks etyczny ucznia Zespołu Szkół Zawodowych
im. Gen Józefa Bema w Węgorzewie

Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń:

 1. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 2. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły;
 3. Z kulturą i szacunkiem odnosi się do drugiej osoby. Przestrzega zasad kultury słowa;
 4. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą drugiemu człowiekowi;
 5. Cechuje go schludny, czysty wygląd. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 6. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej oraz psychicznej;
 7. Szanuje mienie szkolne- dba o nie jak o swoje;
 8. Nie przywłaszcza własności innych;
 9. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę, np. kolegę, koleżankę, nauczyciela, chyba że zagraża to bezpieczeństwu bądź też zdrowiu innych;
 10. Dba o swój własny rozwój fizyczny, moralny, duchowy;
 11. Stosuje i przestrzega zasad zdrowego stylu życia. Nie ulega nałogom;
 12. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnych lub też pozaszkolnych;
 13. Szanuje odmienne przekonania, wiarę, poglądy innych a także godność i wolność drugiego człowieka;
 14. Jest patriotą, zna hymn narodowy oraz symbole narodowe, które szanuje.

↑powrót↑