Wycieczki stowarzyszenia

ZSZ64

Przed wycieczką...

Przed wycieczką chętni  beneficjenci przygotowali mapę promującą sektor gospodarczy z obszaru działania  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem tej mapy jest promocja przedsiębiorstw turystycznych działających na wyżej wymienionym obszarze.

Plakat

Edukacja ekologiczno-historyczna “Ciekawe Mazury”

Stowarzyszenie przyjaciół ZSZ w Węgorzewie realizuje projekt Edukacja ekologiczno-historyczna “Ciekawe Mazury”

W ramach projektu realizowane są 3 działania:

Projekt grantowy składa się z trzech działań realizowanych w okresie od maja do października 2020r.

1. Wycieczka krajobrazowa, połączonych z warsztatami ekologicznymi , które odbyły się w dniu 10 czerwca 2021 r. Wzięło w nich udział 30 osób ,3 opiekunów oraz przewodnik.

Działanie to było skierowana do osób młodych, poniżej 25 roku życia, zamieszkałych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Program wycieczki:

10 czerwca2021 rok.

 • 8.00 – zbiórka uczestników wycieczki przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie
 • Przejazd do pierwszego miejsca trasy wycieczki
 • Mamerki (zwiedzanie kompleksu bunkrów z czasów II wojny światowej z przewodnikiem)
 • Sztynort (zwiedzanie zamku i Muzeum w Sztynorcie)
 • Ryn (zwiedzanie zamku w Rynie, obiad)
 • Powrót do Węgorzewa
 • Przekazanie podopiecznych pod opiekę rodziców/opiekunów

Przed wycieczką chętni beneficjenci przygotiwali mapę promującą sektor gospodarczy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem tej mapy będzie promocja przedsiębiorstw turystycznych działających na wyżej wymienionym obszarze. Mapa ta zostanie umieszczona w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich w siedzibie Stowarzyszenia.

Na szlaku przygody

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Na szlaku przygody”

 

Zapraszamy osoby w wieku 14 – 25 lat, które posiadają adres zamieszkania na terenie objętym działaniem LGR: 

 • Gmina Budry
 • Gmina Giżycko
 • Gmina Kruklanki
 • Gmina Miłki
 • Gmina Pozezdrze
 • Gmina Ryn
 • Gmina Srokowo
 • Gmina Węgorzewo
 • Powiat Węgorzewski
 • Powiat Giżycki

Termin wycieczki: 

 • 6 październik 2018r.  (młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum)
 • 13 października 2018r. (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)

Trasa wycieczki:

 1. Węgorzewo – Wzgórze Saksońskie nad jez. Święcajty  – krajobraz, krótko o powstaniu Wielkich Jezior, zabytkowy cmentarz  wojenny.
 2. Ogonki – Harsz – Most Kamionkowski  – widoki, krótka historia połączeń wodnych i lądowych.
 3. Sztynort – pałac, kilka ciekawostek o budowli i wybranych postaciach z rodu Lehndorffów
 4. Kamionek Wielki – Radzieje – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka – bazylika, legendy i cuda, ciekawostki dotyczące architektury, obecność na koncercie organowym.
 5. Kętrzyn – Srokowo ( Diabla Góra z Wieżą Bismarcka ) – ciekawostki.
 6. Leśniewo – śluza w Gujach – Piaskach – krótko o historii połączeń Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim, zwiedzanie tzw. głowy śluzy z maszynerią.
 7. Leśniewo – Przystań – Mamerki  – muzeum i niezniszczone schrony byłej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu ( zwiedzanie zajmie około 2. godzin ).

Długość trasy – około 150 km. 

Autor: Ryszard Karuzo

Miejsce zbiórki przed wyjazdem: 

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9

Godzina wyjazdu: 8.00

Przewidywana godzina powrotu: 18.00

Rodzaj transportu: autokar

Sposób rekrutacji:

Uczestników wycieczki wg zasad niniejszego regulaminu rekrutować będzie komisja powołana spośród członków stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie „PERŁA” Perły 33, 11-600 Węgorzewo 
 • Stowarzyszenia Helwing, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo – 10 uczestników;
 • Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo.

Komisja zostanie powołana spośród członków wyżej wymienionych partnerów (stowarzyszeń).

O zakwalifikowaniu na wycieczkę będą decydowały następujące kryteria:

 1. złożenie deklaracja chęci udziału w projekcie,
 2. deklaracja o której mowa w pkt a) musi zostać złożona w terminie 01.09.2018r. – 20.09.2018r., 
 3. kryterium wieku. W wycieczce wezmą udział osoby, które ukończyły  14 lat ale nie ukończyły 25 lat
 4. adres zamieszkania : osoby zamieszkałe na ternie działania LGR.
 5. Kryterium dodatkowe: osiągnięcia w nauce. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż 80 osób spełniających kryteria opisane w punktach id a) do d) pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ocen za poparzeni rok szkolny. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny musi być poświadczona kopią świadectwa promocyjnego lub zaświadczeniem ze szkoły.

Środki na realizację projektu „Na Szlaku Przygody” zostały pozyskane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Na szlaku przygody”

Zapraszamy osoby w wieku 14 – 25 lat, które posiadają adres zamieszkania na terenie objętym działaniem LGR:

ü  Gmina Budry

ü  Gmina Giżycko

ü  Gmina Kruklanki

ü  Gmina Miłki

ü  Gmina Pozezdrze

ü  Gmina Ryn

ü  Gmina Srokowo

ü  Gmina Węgorzewo

ü  Powiat Węgorzewski

ü  Powiat Giżycki

 

Termin wycieczki:

ü  6 październik 2018r.  (młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum)

ü  13 października 2018r. (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)

Trasa wycieczki:

1. Węgorzewo – Wzgórze Saksońskie nad jez. Święcajty  – krajobraz, krótko o powstaniu Wielkich Jezior, zabytkowy cmentarz  wojenny.

2. Ogonki – Harsz – Most Kamionkowski  – widoki, krótka historia połączeń wodnych i lądowych.

3.  Sztynort – pałac, kilka ciekawostek o budowli i wybranych postaciach z rodu Lehndorffów

4.Kamionek Wielki – Radzieje – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka – bazylika, legendy i cuda, ciekawostki dotyczące architektury, obecność na koncercie organowym.

5. Kętrzyn – Srokowo ( Diabla Góra z Wieżą Bismarcka ) – ciekawostki.

6. Leśniewo – śluza w Gujach – Piaskach – krótko o historii połączeń Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim, zwiedzanie tzw. głowy śluzy z maszynerią.

7. Leśniewo – Przystań – Mamerki  – muzeum i niezniszczone schrony byłej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu ( zwiedzanie zajmie około 2. godzin ).

Długość trasy – około 150 km.

Autor: Ryszard Karuzo

Miejsce zbiórki przed wyjazdem:

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9

Godzina wyjazdu: 8.00

Przewidywana godzina powrotu: 18.00

Rodzaj transportu: autokar

Sposób rekrutacji:

Uczestników wycieczki wg zasad niniejszego regulaminu rekrutować będzie komisja powołana spośród członków stowarzyszeń:

·         Stowarzyszenie „PERŁA” Perły 33, 11-600 Węgorzewo

·         Stowarzyszenia Helwing, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo – 10 uczestników;

·         Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo.

Komisja zostanie powołana spośród członków wyżej wymienionych partnerów (stowarzyszeń).

O zakwalifikowaniu na wycieczkę będą decydowały następujące kryteria:

a)       złożenie deklaracja chęci udziału w projekcie,

b)      deklaracja o której mowa w pkt a) musi zostać złożona w terminie 01.09.2018r. – 20.09.2018r.,

c)       kryterium wieku. W wycieczce wezmą udział osoby, które ukończyły  14 lat ale nie ukończyły 25 lat

d)      adres zamieszkania : osoby zamieszkałe na ternie działania LGR.

e)      Kryterium dodatkowe: osiągnięcia w nauce. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż 80 osób spełniających kryteria opisane w punktach id a) do d) pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ocen za poparzeni rok szkolny. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny musi być poświadczona kopią świadectwa promocyjnego lub zaświadczeniem ze szkoły.

 

Środki na realizację projektu „Na Szlaku Przygody” zostały pozyskane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”