Konkurs o ZUS

zus

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” zaprasza do udziału w konkursie „Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce” z okazji 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to instytucji, która na przestrzeni kilku pokoleń trwale wpisała się w życie Polaków. Przyjmując w 1933 roku ustawę o ubezpieczeniu społecznym, odrodzona Rzeczpospolita wybrała wartości, które określiły jej misję w zakresie polityki bezpieczeństwa socjalnego. Dlatego jubileusz ZUS to zarazem święto solidarności międzypokoleniowej, ale i solidarności społecznej w ogóle; święto zaufania publicznego, opiekuńczości i partnerstwa – czyli zasad, na których oparto ustrój społeczny i ekonomiczny Ojczyzny po odzyskaniu niepodległości, a także naszej dzisiejszej wolnej Polski.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PREZENTACJA

Międzyszkolny konkurs poświęcony Konstytucji 3 Maja

W dniach 24.04.2023 - 26.04.2023 r. w naszej szkole odbyły się konkursy historyczne poświęconeKonstytucji 3 Maja zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ TECHNIK w Węgorzewie.

Konkursy odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych :

1. Szkoły podstawowe - 24.04.2023 r.

W tej kategorii wiekowej wzięło udział 4 uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie:


Bejnar Ignacy

Kępa Mateusz

Luty Szymon

Krawczyk Maciej

Wolska Magdalena

 oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie.

Grzmil Amelia

Murawski Michał

Gientek Mariusz

Kołodziej Maja


I miejsce zajęła Grzmil Amelia
II miejsca zajął Marcin Gientek
III miejsce zajęła Maja Kołodziej2. Szkoły ponadpodstawowe - 26.04.2023 r.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów:
Gajdasz Igor kl. 2 TI
Pietrzak Przemysław kl. 2 TI
Wałejko Jakub kl. 2 TI
Huszczo Marcin kl. 2a BS
Hrudeń Igor kl. 1b BS
Szocik Kamil kl. 1b BS
Dacko Wiktoria kl. 3 TOT
Wasilewska Gabriela kl. 3 TOR
Borkowska Wiktoria kl. 3 TOT
Bucik Aleksandra kl. 3 TOT
Borodiuk Paweł kl. 2 TOT
Masian Weronika kl. 4 TOR
Kotelewska Viktoria kl. 1 TOR

I miejsce zajął Jakub Wałejko
II miejsce zajęła Aleksandra Bucik
III miejsce zajęła Gabriela Wasilewska.

Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy wszystkim za udział, przygotowanie i zaangażowanie.

Constitution of May 3 1791 by Jan Matejko

Wycieczki stowarzyszenia

ZSZ64

Przed wycieczką...

Przed wycieczką chętni  beneficjenci przygotowali mapę promującą sektor gospodarczy z obszaru działania  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem tej mapy jest promocja przedsiębiorstw turystycznych działających na wyżej wymienionym obszarze.

Plakat

Edukacja ekologiczno-historyczna “Ciekawe Mazury”

Stowarzyszenie przyjaciół ZSZ w Węgorzewie realizuje projekt Edukacja ekologiczno-historyczna “Ciekawe Mazury”

W ramach projektu realizowane są 3 działania:

Projekt grantowy składa się z trzech działań realizowanych w okresie od maja do października 2020r.

1. Wycieczka krajobrazowa, połączonych z warsztatami ekologicznymi , które odbyły się w dniu 10 czerwca 2021 r. Wzięło w nich udział 30 osób ,3 opiekunów oraz przewodnik.

Działanie to było skierowana do osób młodych, poniżej 25 roku życia, zamieszkałych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Program wycieczki:

10 czerwca2021 rok.

 • 8.00 – zbiórka uczestników wycieczki przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie
 • Przejazd do pierwszego miejsca trasy wycieczki
 • Mamerki (zwiedzanie kompleksu bunkrów z czasów II wojny światowej z przewodnikiem)
 • Sztynort (zwiedzanie zamku i Muzeum w Sztynorcie)
 • Ryn (zwiedzanie zamku w Rynie, obiad)
 • Powrót do Węgorzewa
 • Przekazanie podopiecznych pod opiekę rodziców/opiekunów

Przed wycieczką chętni beneficjenci przygotiwali mapę promującą sektor gospodarczy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Celem tej mapy będzie promocja przedsiębiorstw turystycznych działających na wyżej wymienionym obszarze. Mapa ta zostanie umieszczona w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich w siedzibie Stowarzyszenia.

Na szlaku przygody

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Na szlaku przygody”

 

Zapraszamy osoby w wieku 14 – 25 lat, które posiadają adres zamieszkania na terenie objętym działaniem LGR: 

 • Gmina Budry
 • Gmina Giżycko
 • Gmina Kruklanki
 • Gmina Miłki
 • Gmina Pozezdrze
 • Gmina Ryn
 • Gmina Srokowo
 • Gmina Węgorzewo
 • Powiat Węgorzewski
 • Powiat Giżycki

Termin wycieczki: 

 • 6 październik 2018r.  (młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum)
 • 13 października 2018r. (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)

Trasa wycieczki:

 1. Węgorzewo – Wzgórze Saksońskie nad jez. Święcajty  – krajobraz, krótko o powstaniu Wielkich Jezior, zabytkowy cmentarz  wojenny.
 2. Ogonki – Harsz – Most Kamionkowski  – widoki, krótka historia połączeń wodnych i lądowych.
 3. Sztynort – pałac, kilka ciekawostek o budowli i wybranych postaciach z rodu Lehndorffów
 4. Kamionek Wielki – Radzieje – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka – bazylika, legendy i cuda, ciekawostki dotyczące architektury, obecność na koncercie organowym.
 5. Kętrzyn – Srokowo ( Diabla Góra z Wieżą Bismarcka ) – ciekawostki.
 6. Leśniewo – śluza w Gujach – Piaskach – krótko o historii połączeń Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim, zwiedzanie tzw. głowy śluzy z maszynerią.
 7. Leśniewo – Przystań – Mamerki  – muzeum i niezniszczone schrony byłej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu ( zwiedzanie zajmie około 2. godzin ).

Długość trasy – około 150 km. 

Autor: Ryszard Karuzo

Miejsce zbiórki przed wyjazdem: 

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9

Godzina wyjazdu: 8.00

Przewidywana godzina powrotu: 18.00

Rodzaj transportu: autokar

Sposób rekrutacji:

Uczestników wycieczki wg zasad niniejszego regulaminu rekrutować będzie komisja powołana spośród członków stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenie „PERŁA” Perły 33, 11-600 Węgorzewo 
 • Stowarzyszenia Helwing, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo – 10 uczestników;
 • Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo.

Komisja zostanie powołana spośród członków wyżej wymienionych partnerów (stowarzyszeń).

O zakwalifikowaniu na wycieczkę będą decydowały następujące kryteria:

 1. złożenie deklaracja chęci udziału w projekcie,
 2. deklaracja o której mowa w pkt a) musi zostać złożona w terminie 01.09.2018r. – 20.09.2018r., 
 3. kryterium wieku. W wycieczce wezmą udział osoby, które ukończyły  14 lat ale nie ukończyły 25 lat
 4. adres zamieszkania : osoby zamieszkałe na ternie działania LGR.
 5. Kryterium dodatkowe: osiągnięcia w nauce. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż 80 osób spełniających kryteria opisane w punktach id a) do d) pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ocen za poparzeni rok szkolny. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny musi być poświadczona kopią świadectwa promocyjnego lub zaświadczeniem ze szkoły.

Środki na realizację projektu „Na Szlaku Przygody” zostały pozyskane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Na szlaku przygody”

Zapraszamy osoby w wieku 14 – 25 lat, które posiadają adres zamieszkania na terenie objętym działaniem LGR:

ü  Gmina Budry

ü  Gmina Giżycko

ü  Gmina Kruklanki

ü  Gmina Miłki

ü  Gmina Pozezdrze

ü  Gmina Ryn

ü  Gmina Srokowo

ü  Gmina Węgorzewo

ü  Powiat Węgorzewski

ü  Powiat Giżycki

 

Termin wycieczki:

ü  6 październik 2018r.  (młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum)

ü  13 października 2018r. (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych)

Trasa wycieczki:

1. Węgorzewo – Wzgórze Saksońskie nad jez. Święcajty  – krajobraz, krótko o powstaniu Wielkich Jezior, zabytkowy cmentarz  wojenny.

2. Ogonki – Harsz – Most Kamionkowski  – widoki, krótka historia połączeń wodnych i lądowych.

3.  Sztynort – pałac, kilka ciekawostek o budowli i wybranych postaciach z rodu Lehndorffów

4.Kamionek Wielki – Radzieje – Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipka – bazylika, legendy i cuda, ciekawostki dotyczące architektury, obecność na koncercie organowym.

5. Kętrzyn – Srokowo ( Diabla Góra z Wieżą Bismarcka ) – ciekawostki.

6. Leśniewo – śluza w Gujach – Piaskach – krótko o historii połączeń Wielkich Jezior Mazurskich z Morzem Bałtyckim, zwiedzanie tzw. głowy śluzy z maszynerią.

7. Leśniewo – Przystań – Mamerki  – muzeum i niezniszczone schrony byłej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu ( zwiedzanie zajmie około 2. godzin ).

Długość trasy – około 150 km.

Autor: Ryszard Karuzo

Miejsce zbiórki przed wyjazdem:

Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9

Godzina wyjazdu: 8.00

Przewidywana godzina powrotu: 18.00

Rodzaj transportu: autokar

Sposób rekrutacji:

Uczestników wycieczki wg zasad niniejszego regulaminu rekrutować będzie komisja powołana spośród członków stowarzyszeń:

·         Stowarzyszenie „PERŁA” Perły 33, 11-600 Węgorzewo

·         Stowarzyszenia Helwing, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo – 10 uczestników;

·         Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Węgorzewie „TECHNIK” ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo.

Komisja zostanie powołana spośród członków wyżej wymienionych partnerów (stowarzyszeń).

O zakwalifikowaniu na wycieczkę będą decydowały następujące kryteria:

a)       złożenie deklaracja chęci udziału w projekcie,

b)      deklaracja o której mowa w pkt a) musi zostać złożona w terminie 01.09.2018r. – 20.09.2018r.,

c)       kryterium wieku. W wycieczce wezmą udział osoby, które ukończyły  14 lat ale nie ukończyły 25 lat

d)      adres zamieszkania : osoby zamieszkałe na ternie działania LGR.

e)      Kryterium dodatkowe: osiągnięcia w nauce. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż 80 osób spełniających kryteria opisane w punktach id a) do d) pierwszeństwo będą miały osoby z najwyższą średnią ocen za poparzeni rok szkolny. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny musi być poświadczona kopią świadectwa promocyjnego lub zaświadczeniem ze szkoły.

 

Środki na realizację projektu „Na Szlaku Przygody” zostały pozyskane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”