Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

KAŻDA KARIERA MA SWÓJ POCZĄTEK 

Możesz zacząć ją od Branżowej Szkoły I stopnia. Ukończenie szkoły zawodowej daje przede wszystkim zawód potwierdzony świadectwem kwalifikacyjnym i możliwość rozpoczęcia samodzielnej kariery zawodowej. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

Warunkiem przyjęcia do BS I° jest podpisanie umowy o pracę z pracodawcą, u którego zamierzasz odbywać praktykę jako pracownik młodociany. W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie odbywają takie praktyki u 23 pracodawców pracując 2 lub 3 dni w tygodniu.

Za swoją pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie, które aktualnie wynosi:

I rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 299,75 zł
II rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 359,71 zł
III rok nauki - 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 419,66 zł

Stawki zmieniają się co kwartał i zależą od przeciętnego wynagrodzenia za kwartał poprzedni.

Pozostałe dni tygodnia to nauka w szkole, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę ogólną. Program przedmiotów zawodowych jest realizowany na miesięcznych kursach zawodowych, na które co roku jeżdżą nasi uczniowie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Węgorzewie kształci uczniów w następujących zawodach:

  • SPRZEDAWCA
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • ŚLUSARZ
  • PIEKARZ
  • KUCHARZ
  • FRYZJER
  • STOLARZ
  • ELEKTRYK
  • MURARZ-TYNKARZ

branzowa