Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

KAŻDA KARIERA MA SWÓJ POCZĄTEK 

Możesz zacząć ją od Branżowej Szkoły I stopnia. Ukończenie szkoły zawodowej daje przede wszystkim zawód potwierdzony świadectwem kwalifikacyjnym i możliwość rozpoczęcia samodzielnej kariery zawodowej. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

Warunkiem przyjęcia do BS I° jest podpisanie umowy o pracę z pracodawcą, u którego zamierzasz odbywać praktykę jako pracownik młodociany. W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie odbywają takie praktyki u 23 pracodawców pracując 2 lub 3 dni w tygodniu.

Za swoją pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie, które aktualnie wynosi:

I rok nauki - 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 258,45 zł
II rok nauki - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 310,14 zł
III rok nauki - 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 361,83 zł

Stawki zmieniają się co kwartał i zależą od przeciętnego wynagrodzenia za kwartał poprzedni.

Pozostałe dni tygodnia to nauka w szkole, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę ogólną. Program przedmiotów zawodowych jest realizowany na miesięcznych kursach zawodowych, na które co roku jeżdżą nasi uczniowie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Węgorzewie kształci uczniów w następujących zawodach:

 • SPRZEDAWCA
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ŚLUSARZ
 • PIEKARZ
 • KUCHARZ
 • FRYZJER
 • STOLARZ
 • ELEKTRYK
 • MURARZ-TYNKARZ
 • RZEŹNIK-WĘDLINIARZ
 • MONTER JACHTÓW I ŁODZI NOWOŚĆ!

Szacuje się, że zapotrzebowanie na monterów jachtów i łodzi będzie przez długie lata i to nie tylko na Mazurach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Z definicji zawodu wynika, że monter produkuje i remontuje różnorodne jednostki pływające, wykonuje i montuje główne ich części, a w praktyce to: stolarz, lakiernik, ślusarz, elektryk i wiele innych specjalności, których praca składa się na efekt końcowy, tj.: jacht, statek czy też łódź. Paleta umiejętności jakie zdobędziesz w tym zawodzie to dodatkowy atut, dodatkowe możliwości podjęcia zatrudnienia. Praktyczną naukę zawodu dla monterów zapewnia Stocznia Jachtowa Northman w Węgorzewie. Firma Northman jest znana i ceniona w Polsce i Europie, tak więc, uczniowie będą uczyć się fachu u samego Mistrza.

Absolwent , który ukończył kształcenie w zawodzie monter jachtów i łodzi powinien być przygotowany do zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.02, tj.:

 • Wykonywania elementów łodzi i jachtów
 • Montowania elementów konstrukcyjnych, instalacji, osprzętu i wyposażenia łodzi i jachtów
 • Wykonywania prac konserwacyjno-remontowych jachtów i łodzi

Wiedzę teoretyczną w kwalifikacji TWO.02 zdobywają uczniowie na następujących przedmiotach:

 • Podstawy wykonywania montażu konstrukcji i wyposażenia jachtów
 • Wykonywanie elementów łodzi i jachtów
 • Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
 • Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów
 • Język obcy zawodowy

branzowa