Technik Ekonomista

Kandydatom do szkoły proponujemy trzy specjalizacje w zawodzie technik ekonomista

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi - tego nauczysz się w naszej szkole!

Uczniowie w trakcie nauki w technikum ekonomicznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

TE

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • ekonomia menadżerska,
 • ststystyka i analaiza ekonomiczna,
 • rachunkowość finansowa,
 • język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • działalność przedsiębiorstwa,
 • kadry i płace,
 • pracownia biura rachunkowego

Przedmioty zawodowe w kształceniu specjalizacji (zależnie od specjalizacji):

 • prawo gospodarcze i handlowe,

lub

 • marketing w przedsiębiorstwie, badania marketingowe,

lub

 • współpraca z kontrahentami, technologie IT w pracy e-Biura

 

Specjalizacja Ekonomia Menedżerska ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania gospodarki z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi.

Uczniowie technik ekonomista o profilu Ekonomia Menedżerska nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstawowych zasad ekonomii,
 • prawo,
 • planowania strategicznego, marketingu oraz analizy rynków,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • racjonalnego podejmowania decyzji ekonomicznych,
 • tworzenia biznes planów,
 • negocjacji w biznesie,
 • komunikacji interpersonalnej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.