Rekrutacja KKZ

Listy podręczników na rok szkolny 2018/2019

Technikum:

Branżowa Szkoła I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:


Rekrutacja na KKZ (szkutnik, technik obsługi turystycznej)

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie ogłasza nabór na Kursy Kwalifikacji Zawodowych (KKZ) w kwalifikacjach:

  • MG.29 - Wykonywanie robót szkutniczych (dla zawodu SZKUTNIK)
  • TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (dla zawodu Technik obsługi turystycznej)

 Rekrutacja prowadzona będzie od 01.08.2018r. do 20.09.2018r.

 Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z podpisanymi załącznikami można:

  • złożyć w sekretariacie szkoły osobiście
  • wysłać pocztą na adres szkoły tj. ZSZ Węgorzewo, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo
  • skan formularza przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.dwp.zszwegorzewo.pl 

Zajęcia KKZ odbywać się będą w formie zaocznej w systemie weekendowym.

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela sekretariat szkoły.

Informacje nt. poszczególnych KKZ można znaleźć na stronie www.dwp.zszwegorzewo.pl

Ku końcowi coraz bliżej ...

Z przyjemnością informujemy, że roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie przebiegają zgodnie z harmonogramem, pogoda sprzyja Wykonawcy. Wzniesiono już cały budynek (2 kondygnacyjny), przykryto dachem, wykonano wszystkie wewnętrzne instalacje, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano również podziemną kanalizację deszczową. Trwają prace związane z dociepleniem budynku oraz wykonaniem elewacji zewnętrznej. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe ( glazurnicze, tynkarskie).    

Z końcem maja planowany jest III częściowy odbiór robót, na lipiec zaplanowano odbiór końcowy.  

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 650 952,82 zł

w tym środki unijne: 2 162 816,12 zł.

Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł.  

Roboty wykonywane są w ramach projektu  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

http://powiatwegorzewski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/133725/ku_koncowi_coraz_blizej_#moduleScroll

 

Dzień Otwarty Szkoły - 21 marca 2018r.

21 marca 2018 r.

w imieniu Powiatu Węgorzewskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego

 i Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 

- serdecznie zapraszamy

Uczniów klas trzecich gimnazjów wraz z Nauczycielami i Rodzicami

na "Dzień Otwarty Szkoły".


Już od godz. 9.00  w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie  zaprezentowana zostanie  nowa, bogata oferta kształcenia, w tym wyjątkowy nowy zawód – technik obsługi turystycznej oraz  szkutnik.

Przypominamy, iż w ramach prowadzonej rozbudowy bazy Szkoły o „łącznik” powstaną  4 pracownie, w tym 3 przeznaczone do praktycznej nauki zawodu:

- pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wytwarzania wyrobów szkutniczych,

- pracownia rysunku technicznego,

- pracownia turystyczno – geograficzna  i obsługi  turystycznej,

 oraz jedna do nauki języków obcych  –  wszystkie z nowoczesnym wyposażeniem.  

Gospodarze szczegółów nie zdradzają, jednak zapewniają, że tego dnia warto odwiedzić mury naszej wyjątkowej szkoły!

Serdecznie zapraszamy !!!

Inwestycja prowadzona w ramach projektu pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-01 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego.

Informacje ogólne:

  1. Szczegółowe informacje o wymaganiach i zakresie obowiązków kierownika gospodarczego zawarte są w dokumencie Ogłoszenie.pdf
  2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 23 marca 2018r. do godz. 15 w sekretariacie szkoły ul Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo
  3. Wszelkich informacji o wolnym stanowisku udziela dyrektor szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Tel./faks 87 4270050. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Ireneusz Szepietowski - dyrektor szkoły

Budowa łącznika ciągle trwa !!!

W ramach projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”  roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie ciągle trwają 

Co prawda pogoda nie sprzyja pracom budowlanym na zewnątrz jednak trwa budowa wewnątrz. Powstają ścianki działowe na poziomie 0 łącznika. Widzimy zarysy szatni oraz łazienek i toalet. Są także schody prowadzące z poziomu 0 na poziom 1.

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

W trakcie realizacji łączna wartość projektu uległa zmianie - aneksowano umowę o dofinansowanie i teraz wynosi: 2 650 952,82 zł - w tym udział środków unijnych: 2 162 816,12 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł

Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 I

Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.