Ku końcowi coraz bliżej ...

Z przyjemnością informujemy, że roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie przebiegają zgodnie z harmonogramem, pogoda sprzyja Wykonawcy. Wzniesiono już cały budynek (2 kondygnacyjny), przykryto dachem, wykonano wszystkie wewnętrzne instalacje, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano również podziemną kanalizację deszczową. Trwają prace związane z dociepleniem budynku oraz wykonaniem elewacji zewnętrznej. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe ( glazurnicze, tynkarskie).    

Z końcem maja planowany jest III częściowy odbiór robót, na lipiec zaplanowano odbiór końcowy.  

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 650 952,82 zł

w tym środki unijne: 2 162 816,12 zł.

Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł.  

Roboty wykonywane są w ramach projektu  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

http://powiatwegorzewski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/133725/ku_koncowi_coraz_blizej_#moduleScroll

 

Dzień Otwarty Szkoły - 21 marca 2018r.

21 marca 2018 r.

w imieniu Powiatu Węgorzewskiego, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego

 i Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie 

- serdecznie zapraszamy

Uczniów klas trzecich gimnazjów wraz z Nauczycielami i Rodzicami

na "Dzień Otwarty Szkoły".


Już od godz. 9.00  w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie  zaprezentowana zostanie  nowa, bogata oferta kształcenia, w tym wyjątkowy nowy zawód – technik obsługi turystycznej oraz  szkutnik.

Przypominamy, iż w ramach prowadzonej rozbudowy bazy Szkoły o „łącznik” powstaną  4 pracownie, w tym 3 przeznaczone do praktycznej nauki zawodu:

- pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wytwarzania wyrobów szkutniczych,

- pracownia rysunku technicznego,

- pracownia turystyczno – geograficzna  i obsługi  turystycznej,

 oraz jedna do nauki języków obcych  –  wszystkie z nowoczesnym wyposażeniem.  

Gospodarze szczegółów nie zdradzają, jednak zapewniają, że tego dnia warto odwiedzić mury naszej wyjątkowej szkoły!

Serdecznie zapraszamy !!!

Inwestycja prowadzona w ramach projektu pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-01 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego.

Informacje ogólne:

  1. Szczegółowe informacje o wymaganiach i zakresie obowiązków kierownika gospodarczego zawarte są w dokumencie Ogłoszenie.pdf
  2. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 23 marca 2018r. do godz. 15 w sekretariacie szkoły ul Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo
  3. Wszelkich informacji o wolnym stanowisku udziela dyrektor szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Tel./faks 87 4270050. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Ireneusz Szepietowski - dyrektor szkoły

Budowa łącznika ciągle trwa !!!

W ramach projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”  roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie ciągle trwają 

Co prawda pogoda nie sprzyja pracom budowlanym na zewnątrz jednak trwa budowa wewnątrz. Powstają ścianki działowe na poziomie 0 łącznika. Widzimy zarysy szatni oraz łazienek i toalet. Są także schody prowadzące z poziomu 0 na poziom 1.

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

W trakcie realizacji łączna wartość projektu uległa zmianie - aneksowano umowę o dofinansowanie i teraz wynosi: 2 650 952,82 zł - w tym udział środków unijnych: 2 162 816,12 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł

Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 I

Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

Trwa budowa łącznika !!!

W ramach projektu pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”  roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie nabierają rozpędu!  

W ramach pierwszego odbioru częściowego inwestycji, który odbył się pod koniec listopada 2017 r., stwierdzono wykonanie robót stanu zerowego - czyli wymiany gruntu, wykonania ław fundamentowych, ścian fundamentowych i  izolacji. Zakończono etap robót zanikających na poziomie gruntu i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie parteru. Na chwilę obecną wykonane są ściany parteru, strop parteru oraz wylewki pod posadzki. Aktualny stan prac pozwala określić, że są one zaawansowane i nareszcie widać rosnącą bryłę nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych. 

W ramach projektu, jeszcze w 2018 r., zostanie wybudowany łącznik, w którym będą znajdowały się 4 pracownie przeznaczone do teoretycznej nauki zawodu i nauki języków obcych. Przyczyni się to do rozwoju szkoły i umożliwi wprowadzenie do oferty 2 nowych kierunków kształcenia - szkutnik i technik obsługi  turystycznej. W ramach projektu zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie do 4 pracowni.

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

W trakcie realizacji łączna wartość projektu uległa zmianie - aneksowano umowę o dofinansowanie i teraz wynosi: 2 650 952,82 zł - w tym udział środków unijnych: 2 162 816,12 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł

Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 I

Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

 

Konkurs - "Zapraszamy na Mazury"

W ramach promocji nowego zawodu tj. technika obsługi turystycznej 

Zapraszamy uczniów gimnazjum do  wzięcia udziału

w Konkursie języków obcych „Zapraszamy na Mazury”. Konkurs odbędzie się

 13 lutego 2018r. o godz. 10.00

w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie.

Głównym  celem  konkursu jest poznanie Węgorzewa i okolic oraz  wdrażanie do praktycznego stosowania języka obcego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Welcome!  Willkommen!  Добропожаловать!

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu oraz materiały, które pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do konkursu. Prosimy o zgłaszanie uczestników do 19 stycznia 2018r. pocztą tradycyjną bądź mailem wg załączonej karty zgłoszenia. Materiały na konkurs zostaną również przesłane Państwu drogą elektroniczną.

 

Materiały konkursowe - spakowane ZIP

Wreszcie ruszyła budowa !!! :)

Stało się !!! Nowy rok szkolny w ZSZ w Węgorzewie rozpoczął się nową inwestycją, która znacząco poprawi komfort nauki i pracy naszych uczniów :) 

 

:)

15 września br. ruszyła wielka inwestycja związana z rozbudową naszej szkoły o tzw. łącznik pomiędzy budynkiem głównym szkoły a planowaną w przyszłości salą gimnastyczną. Jest to pierwszy etap rozbudowy naszej szkoły. Łącznik budowany będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz środki UE w ramach działania 9.3.1 RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł projektu „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”. Wartość projektu ogółem wynosi 2.645.495 zł. Wartość dofinansowania to 2.184.826 zł. natomiast wkład własny Powiatu Węgorzewskiego to kwota 460.669 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2018r. Realizacja projektu związana jest z wprowadzaniem dwóch nowych zawodów tj. szkutnika w szkole branżowej 1 stopnia oraz technika obsługi turystycznej w technikum.
W łączniku przewidziane są 3 sale dydaktyczne na poziomie parteru, pracownia laboratoryjna i zaplecze socjalne na jej potrzeby na poziomie 0, sanitariaty, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni laboratoryjnej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Zapraszamy do galerii na naszym profilu

https://www.facebook.com/ZSZWegorzewo/photos/pcb.743620725821237/743620272487949/?type=3&theater