Konkurs - "Zapraszamy na Mazury"

W ramach promocji nowego zawodu tj. technika obsługi turystycznej 

Zapraszamy uczniów gimnazjum do  wzięcia udziału

w Konkursie języków obcych „Zapraszamy na Mazury”. Konkurs odbędzie się

 13 lutego 2018r. o godz. 10.00

w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie.

Głównym  celem  konkursu jest poznanie Węgorzewa i okolic oraz  wdrażanie do praktycznego stosowania języka obcego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Welcome!  Willkommen!  Добропожаловать!

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu oraz materiały, które pomogą uczestnikom w przygotowaniu się do konkursu. Prosimy o zgłaszanie uczestników do 19 stycznia 2018r. pocztą tradycyjną bądź mailem wg załączonej karty zgłoszenia. Materiały na konkurs zostaną również przesłane Państwu drogą elektroniczną.

 

Materiały konkursowe - spakowane ZIP

Wreszcie ruszyła budowa !!! :)

Stało się !!! Nowy rok szkolny w ZSZ w Węgorzewie rozpoczął się nową inwestycją, która znacząco poprawi komfort nauki i pracy naszych uczniów :) 

 

:)

15 września br. ruszyła wielka inwestycja związana z rozbudową naszej szkoły o tzw. łącznik pomiędzy budynkiem głównym szkoły a planowaną w przyszłości salą gimnastyczną. Jest to pierwszy etap rozbudowy naszej szkoły. Łącznik budowany będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz środki UE w ramach działania 9.3.1 RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł projektu „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”. Wartość projektu ogółem wynosi 2.645.495 zł. Wartość dofinansowania to 2.184.826 zł. natomiast wkład własny Powiatu Węgorzewskiego to kwota 460.669 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2018r. Realizacja projektu związana jest z wprowadzaniem dwóch nowych zawodów tj. szkutnika w szkole branżowej 1 stopnia oraz technika obsługi turystycznej w technikum.
W łączniku przewidziane są 3 sale dydaktyczne na poziomie parteru, pracownia laboratoryjna i zaplecze socjalne na jej potrzeby na poziomie 0, sanitariaty, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni laboratoryjnej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Zapraszamy do galerii na naszym profilu

https://www.facebook.com/ZSZWegorzewo/photos/pcb.743620725821237/743620272487949/?type=3&theater