Akcja Bohater ON

Tak jak w ubiegłym roku w naszej szkole jest przeprowadzana akcja pisania kartek, laurek i listów do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego w ramach akcji Bohater ON. Życzenia są skierowane do poszczególnych Powstańców. Akcja ta ma za zadanie przybliżyć uczniom heroizm osób, które podjęły próbę wyzwolenia Warszawy z okupacji niemieckiej w 1944 roku.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole połączono z obchodami jubileuszu 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, z udziałem wicestarosty Powiatu Węgorzewskiego panem Mariuszem Fatygą i przewodniczącą Rady Powiatu panią Haliną Faj. Młodzież przedstawiła historię naszej szkoły, a podczas montażu słowno – muzycznego podziękowała nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie.

Galeria na naszym FB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Jubileusz 55-lecia ZSZ w Węgorzewie

 55lecie str 1  55lecie str 2  55lecie str 3  55lecie str 4

Pobierz wersję w PDF

Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno - wschodniej

17 września w naszej szkole została zaprezentowana wystawa przygotowana przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku: „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno - wschodniej’
Ekspozycja poświęcona została agresji Armii Czerwonej na Polskę w czasie II wojny światowej. Na planszach wystawienniczych zaprezentowano m.in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r., tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej, losy ochotników – obrońców Grodna, których symbolem stał się 13-letni Tadzio Jasiński, który zginął przywiązany do pancerza sowieckiego czołgu jako „żywa tarcza”, zajęcie Wilna.
Wystawa powstała na podstawie materiałów uzyskanych ze zbiorów prywatnych, z archiwów w Grodnie i Mińsku i jest elementem cyklu wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie, których celem jest przypomnienie ogromu tragizmu II Wojny Światowej.

Galeria FB

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W ramach upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej uczniowie naszej szkoły obejrzeli wystawę fotografii "Wrzesień '39" z IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatury w Olsztynie. Wystawa została połączona z wykładem Pani Krystyny Jarosz oraz prezentacją multimedialną pt . "Polski splot” na przykładzie losów żołnierzy obrońców Wizny z 1939.

Galeria FB

Narodowe czytanie w roku 2020

6 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Węgorzewie. Narodowe Czytanie, to inicjatywa objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, a odbywająca się od 2012 r. Tym razem czytaliśmy polskie nowele. Zebrani na Placu Niepodległości wysłuchali trzech nowel : Kamizelki Bolesława Prusa, Dymu Marii Konopnickiej i Dobrej pani Elizy Orzeszkowej. Wszystkie te utwory łączył jeden wątek - los polskiego dziecka.
Naszą szkołę czynnie reprezentowała pani Barbara Bartnik. Pan Ihor Tsymbal i Oliwia Gwizdek uwiecznili imprezę na fotografiach.

Galeria FB