Wyniki matury 2022

Kolejny sukces naszych Absolwentów i Szkoły! Znamy już wyniki tegorocznej matury.
Zdawalność egzaminu maturalnego w węgorzewskim technikum wyniosła 97%. Wynik, jaki osiągnęli Absolwenci naszego Technikum jest wyższy aż o 29% od średniego wyniku województwa warmińsko - mazurskiego wśród Techników oraz o 16 % wyższy od liceów ogólnokształcących.
Kolejny sukces szkoły to ciężka praca naszych tegorocznych maturzystów. To także zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów oraz współpraca z rodzicami!
Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentom oraz Kadrze Pedagogicznej i Rodzicom.
 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

ekonomia 1200x480

26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.

W wyniku czego zostali wyłonieni zwycięzcy:

Miejsce I: Nikola Kurpiewska
Miejsce II: Adrianna Kowalik
Miejsce III: Dawid Adamowicz

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział.

BohaterOn 2021

Dyplom

Technikum w Węgorzewie ze Srebrną Tarczą!

Ranking Perspektywy

Nowy Rok 2022 zaczynamy kolejnym sukcesem naszej szkoły! Z dumą i radością pragniemy poinformować, że Technikum w Węgorzewie wyróżnione zostało w zarówno w Ogólnopolskim jak i Wojewódzkim Rankingu Najlepszych Techników, otrzymując znak jakości i oraz tytuł Srebrnej Szkoły 2022!

W Wojewódzkim Rankingu Najlepszych Techników szkoła sklasyfikowana została na wysokim 8 miejscu.

W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Techników szkoła zajęła 289 miejsce na 1863 technika, tym samym otrzymując wspomniane już wyróżnienie.

Ranking został opracowany przez Perspektywy. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wysoka pozycja w rankingu w tym roku oraz poprzednich latach potwierdza wysoki poziom kształcenia w naszej szkole. Warto dodać, że technikum może poszczycić się już dwiema srebrnymi i trzema brązowymi tarczami. To szkoła, w której warto się kształcić!

Za naszym sukcesem stoi współpraca grona pedagogicznego, ambitni uczniowie, rodzice oraz lokalne władze oświatowe i samorządowe, dbające o dobre warunki pracy swoich szkół.

Pomimo pandemii po raz kolejny nasze technikum pokazało, że ciężka praca przynosi wymierne efekty.

100% zdawalności

TI

Święto Niepodległości 11 listopada 2021r

 

"Szkoła do hymnu"

szkoladohymnudyplom

Więcej artykułów…

  1. "Szkoła pamięta"
  2. Matura 2021 r.