O naszej szkole

Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie jest szkołą zawodową kształcącą młodzież i dorosłych.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła kształci ok 300 uczniów oraz słuchaczy w następujących typach szkół:

  • Technikum - 8 oddziałów w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy oraz technik ekonomista
  • Branżowa Szkoła I Stopnia - 1 oddział wielozawodowy
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 oddziały wielozawodowe
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 1 oddział

Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych ale również poza zajęciami oraz podczas przerw. Na terenie szkoły uczniowie mają wolny dostęp do internetu poprzez szkolną sieć WiFi

W szkole nauczane są następujące języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
  • języki obce zawodowe

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne m.in.: zajęcia rekreacyjno - sportowe, kółko informatyczne, kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu CISCO, kabaret szkolny, zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla maturzystów przygotowujące do egzamnów zawodowych oraz matury.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym 

W szkole pracuje pedagog szkolny, który przyjmuje uczniów i rodziców codziennie od 8:00 do 14:00.

Sekretariat szkoły znajduje się na drugim piętrze, czynny jest codzienne od 7:30 do 15:00.