Technikum w Węgorzewie ze Srebrną Tarczą!

Ranking Perspektywy

Nowy Rok 2022 zaczynamy kolejnym sukcesem naszej szkoły! Z dumą i radością pragniemy poinformować, że Technikum w Węgorzewie wyróżnione zostało w zarówno w Ogólnopolskim jak i Wojewódzkim Rankingu Najlepszych Techników, otrzymując znak jakości i oraz tytuł Srebrnej Szkoły 2022!

W Wojewódzkim Rankingu Najlepszych Techników szkoła sklasyfikowana została na wysokim 8 miejscu.

W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Techników szkoła zajęła 289 miejsce na 1863 technika, tym samym otrzymując wspomniane już wyróżnienie.

Ranking został opracowany przez Perspektywy. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Wysoka pozycja w rankingu w tym roku oraz poprzednich latach potwierdza wysoki poziom kształcenia w naszej szkole. Warto dodać, że technikum może poszczycić się już dwiema srebrnymi i trzema brązowymi tarczami. To szkoła, w której warto się kształcić!

Za naszym sukcesem stoi współpraca grona pedagogicznego, ambitni uczniowie, rodzice oraz lokalne władze oświatowe i samorządowe, dbające o dobre warunki pracy swoich szkół.

Pomimo pandemii po raz kolejny nasze technikum pokazało, że ciężka praca przynosi wymierne efekty.