Technik Handlowiec

Kandydatom do szkoły proponujemy trzy specjalizacje w zawodzie technik handlowiec

Handlowiec, w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także ich odbiorców. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

Technik handlowiec to zawód dla osób:

 • aktywnych, sprawnie komunikujących się,
 • zrównoważonych emocjonalnie i odpornych psychicznie,
 • mających dobrą prezencję,
 • mających poczucie estetyki,
 • uczciwych,
 • potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.

TH

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • marketing w działalności handlowej,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • język angielski w działalności handlowej

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • sprzedaż towarów,
 • symulacyjna firma handlowa

Przedmioty zawodowe w kształceniu specjalizacji (zależnie od specjalizacji):

 • visual merchandising (projektowanie witryn i przestrzeni handlowej), nowoczesne techniki sprzedaży,

lub

 • menadżer w handlu,

lub

 • logistyka w handlu

 

Nauczysz się m.in.:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów,
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
 • identyfikować bariery występujące w handlu,
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług,
 • organizować i prowadzić działania reklamowe,
 • określać zasady i formy marketingu,
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • określać koszty działalności handlowej.

Szkoła zapewni i dobre warunki do nauki.

Nasza szkoła dysponuje pracowniami komputerowymi, które są wyposażone w programy do prowadzenia firmy handlowej. Na przedmiocie pracownia ekonomiczno-informatyczna uczniowie poznają zasady obsługi programów ekonomicznych. W bibliotece szkolnej zgromadzony został bogaty zbiór fachowej literatury ekonomicznej dostępnej dla każdego ucznia. Posiadamy profesjonalną pracownię sprzedażową.

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe.

Organizujemy wycieczki do banków, centrów handlowych, uczestniczymy w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, Urzędu Pracy, właścicielami firm, itp. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Specjalizacja Visual Merchandising

Visual merchandising jest sztuką podnoszenia efektywności sprzedaży poprzez wykorzystanie topografii sklepu, oraz elementarnych zasad psychologii społecznej i sztuki prezentacji produktów. Wprowadzony profil pozwoli absolwentowi zdobyć szeroką wiedzę z psychologii, marketingu, zasad kompozycji plastycznej i reklamy.