Zmiany w regulaminie oceny zachowania

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 4 października 2016r. Rada Pedagogiczna ZSZ w Węgorzewie podjęła uchwały w sprawie zmian statutów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie regulaminu oceny zachowania. Aktualne teksty statutów oraz regulaminu dostępne są w zakładce Regulaminy i statuty