Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie !

Artykuł nt. naszej inwestycji i kształcenia zawodowego w ZSZ w Węgorzewie w ZAŁĄCZNIKU