Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

01
02
 03  04

Ukryte Dziedzictwo 2020/2021

ZSZWgorzewo dyplom uznania

Bohateron

bohateron

Technikum w Węgorzewie kolejny raz z sukcesem i tytułem Brązowej Szkoły !

Niedawno informowaliśmy o wejściu naszej szkoły w nowy, europejski wymiar kształcenia w ramach programu Erasmus+. Od 01 grudnia szkoła rozpoczęła realizację projektu pod tytułem "Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy". Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Dzisiaj możemy pochwalić się kolejnym sukcesem naszej społeczności szkolnej. W opublikowanym w styczniu j Rankingu Perspektywy 2021r. przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Technikum w Węgorzewie sklasyfikowane zostało na 14 miejscu (na ok. 107 techników w województwie warmińsko - mazurskim) w Wojewódzkim Rankingu Najlepszych Techników i otrzymało tytuł Brązowej Szkoły 2021. Szkoła sklasyfikowana została również w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Techników.

Jest to już czwarta odznaka, jaką Technikum w Węgorzewie otrzymało na przestrzeni ostatnich lat (przyp. Brązowa Szkoła 2016, Srebrna Szkoła 2017, Brązowa Szkoła 2020).

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Pamięć dla przyszłości

„Pamięć dla przyszłości” to ogólnopolski konkursu dla młodzieży na referat lub prezentację multimedialną podejmujące problematykę katyńską. Uczniowie mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:

I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;
II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;
III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;
IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;
V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Bojsicka uczennica klasy 1 Technikum w zawodzie technik ekonomista. Oliwia przygotowała referat dotyczący dokumentu i fabuły - filmu w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.

dyplom