NASI WSPANIALI, ZDOLNI UCZNIOWIE!

11 marca br. odbył się w naszej szkole apel podczas, którego Dyrektor szkoły Pan Ireneusz Szepietowski podsumował pierwszy semestr nauki. Uczniom z najlepszymi wynikami oraz frekwencją wręczone zostały dyplomy uznania. Najlepszą uczennicą okazała się Klaudia Łoch z klasy I TOR, której średnia ocen wyniosła 5,26 (zachowanie wzorowe). Drugą równie wysoką średnią uzyskała Martyna Lebiosz z klasy III TH - 5,07 (zachowanie wzorowe). Trzecie zaszczytne miejsce przypadło Aleksandrze Sajewicz z klasy 2A ZSZ - 5,00 (zachowanie bardzo dobre). Najwyższą frekwencję bo aż 100% uzyskała Daria Żołondek z klasy III TOR. Równie dobrze wypadają nasi uczniowie analizując wynik ocen z zachowania, ponieważ liczba ocen wzorowych i bardzo dobrych z zachowania jest imponująca.

Jak widać po wynikach nie bez powodu zajmujemy 6 miejsce wśród najlepszych techników w województwie! 
Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!